Školení řidičů profesionálů

Naší autoškole byla Krajským úřadem Ústeckého kraje v souladu se zněním zákona č. 247/2000 Sb. (dále jen „zákon“) udělena akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů držitelů řidičských oprávnění skupin C+E pod číslem 1610/DS/08/120795/He, do kterého spadá i provádění pravidelných školení držitelů průkazu profesní způsobilosti řidiče (dále jen PPZŘ). Pravidelná školení je povinen absolvovat každý držitel PPZŘ, který vykonává činnost, pro kterou musí být jeho držitelem.

Pravidelná školení v celkové délce 35 hodin jsou zákonem rozložena do 5 ročních bloků po 7 hodinách školení. Učebna našeho školicího střediska v Teplicích, ul. U Nádraží 716 (zadní trakt bývalé kavárny Concordia) umožňuje školení maximálního povoleného počtu 30 osob v jednom termínu.

Zákon toto pravidelné školení zahrnuje do školení podle Zákoníku práce a proto je hradí zaměstnavatel. Termíny pravidelných školení a jejich začátek v tomto případě určují firmy a my jsme je schopni plně respektovat včetně sobot, nedělí a svátků. Vzhledem k zákonné povinnosti školícího střediska zaslat nejpozději 5 dnů před provedením pravidelného školení seznam školených osob, datum, místo a čas zahájení pravidelného školení obecnímu úřadu, je ze strany zaměstnavatele nutné, doručit školícímu středisku nejpozději 7 dnů před dnem, kdy bude pravidelné školení provedeno, seznam jím určených zaměstnanců (jméno, příjmení, datum narození a bydliště) školených v jeden den.

Stejné podmínky platí i pro držitele PPZŘ, kteří sice nevykonávají činnost, pro kterou musí být jeho držiteli, ale chtějí po uplynutí lhůty 5 let od jeho vydání požádat o jeho výměnu. Bez doložení potvrzení o účasti na 5 ročních 7 hodinových školení, které vydávají a potvrzují pouze akreditovaná školící střediska, jim nebude nový PPZŘ obecním úřadem vydán.

V této souvislosti ještě upozorňujeme, že všem akreditovaným školícím střediskům je zákonem zakázáno provádět výuku a výcvik včetně pravidelného školení jinde, než v učebnách, které mají uvedeny v akreditaci. Je však možné, má-li firma vlastní, podmínky stanovené zákonem splňující přednáškové místnosti, tyto prostory zaregistrovat do akreditace školícího střediska a školící středisko může poté provádět školení i v těchto prostorách.

 

Výuka a výcvik k získání řidičského oprávnění pro skupiny B, B s omezením na automatickou převodovku, B+E, C, C+E, včetně provádění kondičních jízd a zajištění provedení zkoušek z odborné způsobilosti pro ty, kteří žádají o vrácení odňatých řidičských oprávnění. Vstupní a opakovaná školení řidičů v rozsahu skupin C, C+E podle zákona č. 247/2000 Sb. a pravidelná školení řidičů referentů podle ZP a zákona č. 111/1994 Sb.

 
©2007 J. M. POST