Kondiční jízdy

      Kondiční jízdy nabízíme  držitelům řidičských oprávnění, kteří z nějakého důvodu dlouho nejezdili a nejsou si jisti, zda budou po této době schopni zvládat vozidlo a správně reagovat na dopravní situace.

     Kondiční jízda představuje jízdu vozidlem autoškoly s dvojím ovládáním za účasti zkušeného učitele autoškoly. Ten, po zjištění případných nedostatků v ovládání vozidla, směřuje výcvik k jejich odstranění a současně pomáhá klientovi, je-li to potřebné, v řešení dopravních situací. Je současně připraven odpovídat na případné dotazy klienta.

     Kondiční jízda probíhá v 45 minutových blocích a je jen na klientovi, kolik jich bude chtít absolvovat. Vzhledem k psychické náročnosti, které je klient při kondiční jízdě vystaven působením vnějších i vnitřních vlivů, doporučujeme klientům absolvovat v jeden den jen dva 45 minutové bloky.

     Případné další informace k této problematice Vám rádi podáme formou telefonického rozhovoru nebo po e-mailu. 

Výuka a výcvik k získání řidičského oprávnění pro skupiny B, B s omezením na automatickou převodovku, B+E, C, C+E, včetně provádění kondičních jízd a zajištění provedení zkoušek z odborné způsobilosti pro ty, kteří žádají o vrácení odňatých řidičských oprávnění. Vstupní a opakovaná školení řidičů v rozsahu skupin C, C+E podle zákona č. 247/2000 Sb. a pravidelná školení řidičů referentů podle ZP a zákona č. 111/1994 Sb.

 
©2007 J. M. POST